ue

 

 

 

 

 

LASER PREC Radosław Kochański pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Wdrożenie oprogramowania B2B integrującego zarządzanie procesami sprzedaży oraz produkcji wraz z innowacyjnym systemem projektowania szafek specjalistycznych.”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Numer umowy: POIG.08.02.00-04-062/14
Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (www.mir.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (www.mac.gov.pl)
  • Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)